Skip to content

wie zet jij
vandaag
op nummer één?

Privacybeleid

ActiZ, gevestigd aan Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.actiz.nl
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
085 0772000

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ActiZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, datalekken en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met webredactie@actiz.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ActiZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webredactie@actiz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens is omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of omdat dit noodzakelijk is behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ActiZ, zoals het kunnen verzorgen van belangenbehartiging en het leveren van diensten. Indien toestemming de rechtsgrond is voor een bepaalde verwerking heeft u het recht om die toestemming te allen tijde weer in te trekken. Zie daarvoor ook de paragraaf Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ActiZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zijn worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is goed gedocumenteerd in ons verwerkingsregister.

Delen van persoonsgegevens met derden

ActiZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om het functioneren van de vereniging ActiZ mogelijk te maken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ActiZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. U kunt contact opnemen met ActiZ indien u hierover verdere informatie wilt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ActiZ gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. ActiZ zorgt zelf niet voor (pro)actief beheren en/of verwijderen van cookies op uw apparatuur.

Klachten en bezwaar

ActiZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

ActiZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ActiZ) tussen zit.

#dikkedankjewel is een initiatief van

Group 320dd