Skip to content

wie zet jij vandaag in het middelpunt?

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de #dikkedankjewel campagne. Deze campagne wordt verzorgd door ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgthuisnl, in samenwerking met Brandspanking B.V. op wiens platform de #dikkedankjewel campagne draait, met Pageking die de website www.dikkedankjewel.nl beheert en met maan identity. design. content. die in opdracht van ActiZ de campagne uitrolt en uitwerkt.

1. #dikkedankjewel campagne

 • Om in deze gekke tijden iemand in de zorg een blijk van waardering te geven, kun je een gepersonaliseerd filmpje delen of versturen. Een #dikkedankjewel, waarmee je iemand in het middelpunt kunt zetten.
 • Op www.dikkedankjewel.nl maak jij een filmpje speciaal, persoonlijk en uniek door de informatie (voornaam ontvanger) die je invult. Deze informatie wordt gebruikt voor het automatisch aanmaken van het filmpje dat je zelf naar de gekozen persoon door kunt sturen. Dit gebeurt direct en automatisch door een computer, dus mensen achter de website zien deze informatie niet.
 • De #dikkedankjewel campagne loopt vanaf 12 mei 2020 en heeft geen einddatum.

3. Deelname en mechanisme

 • Deelname aan deze #dikkedankjewel campagne is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van het internet zijn voor rekening van de deelnemer
 • Je kunt zo vaak deelnemen aan de #dikkedankjewel campagne als je wilt.

4. Algemeen

 • ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgthuisnl zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de #dikkedankjewel campagne en communicatie met jou als Deelnemer.
 • ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgthuisnl, en Brandspanking zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit deelname aan deze #dikkedankjewel campagne, noch voor gebruik van de video, noch voor enige immateriĆ«le schade of gevolgschade die de Deelnemer of een derde lijdt als gevolg van deelname aan de #dikkedankjewel campagne en gebruik van de video, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgthuisnl of Brandspanking.
 • In de gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door ActiZ.
  ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgthuisnl en Brandspanking behouden zich het recht voor om de #dikkedankjewel campagne op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beƫindigen en/of de gecommuniceerde regels, actieperiode en Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Door deelname aan de #dikkedankjewel campagne verklaart de Deelnemer akkoord te zijn met deze Voorwaarden.
 • Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Indien je vragen of klachten hebt over deze actie vragen wij je contact met ons op te nemen via ActiZ in Utrecht via webredactie@actiz.nl

#dikkedankjewel is een initiatief van

Group 2422